Cưới

Tác động của xu thế xã hội, toàn cầu hóa đến việc nam nữ chung sống như vợ chồng

Như tất cả các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam là chủ thể của quan hệ ...

Như tất cả các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam là chủ thể của quan hệ kinh tế quốc tế nên không đứng ngoài xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX (năm 2001), Đảng ta nhận định: “toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia; xu thế này đang bị một số nước phát triển và các tập đoàn kinh tế tư bản xuyên quốc gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực…” Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X (năm 2006) lại tiếp tục đưa ra nhận định: “toàn cầu hóa kinh tế tạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, gây khó khăn, thách thức lớn cho các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển.”

Xu hướng toàn cầu hóa tác động đến hàng loạt các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa… Xét đến góc độ văn hóa, có thể coi đây là quá trình “Tây hóa”. Song song với sự tự do hóa thương mại thì tự do văn hóa cũng được mở rộng, đi đôi với những thành tựu đáng kể về mặt kinh tế và thương mại thị một số nét văn hóa phương Tây tiêu cực cũng đã xâm nhập vào Việt Nam. Và một trong những yếu tố chịu sự tác động rất lớn của văn hóa phương Tây chính là mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ cùng với những quan niệm đẹp đẽ về HN&GĐ. Người ta vẫn thường lấy một cách gọi chung là “lối sống phương Tây” cho một số hành vi đang được coi là nan giải trong giới trẻ ngày nay như: sống thử, sống thực dụng, buông thả,….

Việt Nam được coi là một trong những nước có tốc độ phát triển công nghệ thông tin nhanh chóng, các trò chơi điện tử trực tuyến – game online, nói chuyện trên mạng bằng chat voice (nói chuyện qua internet), chat webcam (vừa nói chuyện vừa xem hình của “đối phương” qua internet); thêm vào đó là các website tìm bạn, tìm người yêu qua mạng,… đã tạo điều kiện cho nam nữ tiếp cận nhau nhanh hơn, dễ dàng hơn từ đó góp phần đẩy nhanh số lượng nam, nữ chung sống như vợ chồng.

Bên cạnh đó, nền kinh tế thị trường, công nghiệp hóa – hiện đại hoá càng ngày càng gia tăng thêm nhiều áp lực đến mỗi cá nhân và mỗi gia đình như áp lực việc làm, cạnh tranh lao động; sự thích nghi với mọi môi trường, hoàn cảnh. Với gia đình, càng ngày xu hướng tách rời, độc lập giữa con cái, cha mẹ, các thế hệ trong gia đình với nhau càng rõ nét. Thế nên, một cá nhân dễ dàng thiết lập một mối quan hệ mới và cũng dễ dàng phá vỡ nó.

Những phân tích trên cho thấy, sự phát triển của tình hình kinh tế –  xã hội được thúc đẩy bởi xu thế hội nhập kinh tế, toàn cầu hóa đã tạo ra hàng loạt các yếu tố cùng tác động đến mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Đó là những cơ sở, điều kiện để cho việc chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ngày càng gia tăng.

You may like