Cưới

Một dự án nghệ thuật để sinh viên đánh mất trinh tiết trước một số khán giả thưởng thức

single image
Sự kiện này sẽ là một phần của một dự án được gọi là "trường nghệ thuật lấy ...

o-CLAYTON-PETTET-570

Sự kiện này sẽ là một phần của một dự án được gọi là "trường nghệ thuật lấy trộm Trinh tiết tôi" và hy vọng rằng sẽ có từ 50-100 người tham dự.

n-CLAYTON-PETTET-large570

Clayton đã lên kế hoạch cho sự kiện này trong ba năm.

"Điều quan trọng về nghệ thuật trình diễn là nó chỉ nên được thực hiện một lần, và đây là lần duy nhất trong đời ", ông nói.

"Tôi đã mất trinh tiết của tôi trong 19 năm, và tôi không ném nó đi nhẹ nhàng. Về cơ bản nó giống như tôi đang mất đi sự kỳ thị xung quanh trinh tiết."

"Tôi muốn khán giả chiêm nghiệm bất cứ điều gì đã thay đổi giữa tôi và đối tác của tôi."

"Kể từ khi văn hóa chúng ta giữ khá nhiều giá trị cho các ý tưởng về trinh tiết tôi đã quyết định sử dụng nó để đào sâu vào sự mất mát của nó để tạo ra một tác phẩm mà tôi nghĩ rằng sẽ kích thích nhiều sự tranh luận và những câu hỏi thú vị liên quan đến chủ đề này."

Sau khi Clayton và đối tác của mình đã quan hệ tình dục, ang sẽ yêu cầu các đối tượng họ nghĩ gì về diễn xuất của anh.

Tuy nhiên các cuộc thảo luận ban đầu xung quanh dự án rất tiêu cực với các sinh viên tham gia dự án, với một bình luận LGBT nói rằng nó "nó làm rẻ rúng mối quan hệ tình dục của chúng ta"

Sự kiện này diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2014.

You may like