Cưới

87% phụ nữ (và 95% nam giới) mong muốn gì về sex

single image
Vì vậy, các loại quan hệ tình dục là 87% phụ nữ thích là gì? Đó là quan ...

87% phụ nữ (và 95% nam giới) mong muốn gì về sex 1

Vì vậy, các loại quan hệ tình dục là 87% phụ nữ thích là gì?

Đó là quan hệ tình dục với sự tin tưởng.

Một cuộc khảo sát mới đã tiết lộ những gì hầu hết mọi người đã biết, phụ nữ (và nam giới) vẫn còn giá trị một kết nối cảm xúc khi nói đến đời sống tình dục của họ.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Durex, đặt câu hỏi 2.000 người đàn ông và phụ nữ trên 25 tuổi về cuộc sống tình dục của họ. Nó cho thấy rằng 87%  phụ nữ cho biết "quan hệ tình dục nóng bỏng nhất từng có" của họ là với ai đó mà họ tin tưởng và đã có một mối quan hệ với báo cáo Glamour.

Một lớn 95% những người đàn ông cũng đồng ý rằng một kết nối cảm xúc làm cho một kinh nghiệm tình dục thỏa mãn hơn.

Điều thú vị là cả hai giới cho biết họ quan tâm nhiều hơn về đáp ứng được đối tác của họ hơn chính họ.

87% phụ nữ (và 95% nam giới) mong muốn gì về sex 2

Đa số được khảo sát nói rằng họ quan tâm nhiều để đáp ứng được đối tác của họ hơn chính họ.

The Huffington Post trích dẫn cuốn sách báo Hanna Rosin của The End Of Men khi cô cho rằng độ tuổi 20 thực sự có lợi cho phụ nữ trong thời gian dài và không ảnh hưởng tới việc tìm kiếm lâu dài và sự thỏa mãn cảm xúc mối quan hệ sau này.

"Cuối cùng, mong muốn cho một kết nối sâu sắc hơn của con người luôn luôn thắng thế, cho cả nam giới và phụ nữ", cô viết.

"Năm móc nối của họ có thể sẽ kết thúc như là một loạt các hình ảnh, bị chôn vùi ở đâu đó trên trang Facebook của họ, những gì họ làm hoặc không chia sẻ với chồng, một bộ nhớ rằng họ nhớ lại trìu mến hoặc chua chát, nhưng mà hầu như không nhận thức chúng."

You may like